Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

17/05/2024 04:50:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 17/5, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác thi đua khen thưởng. 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các đợt thi đua cao điểm, đột kích đều gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào “1 tập trung, 3 đột phá”; “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thực hiện tốt 2 khâu đột phá ngành Kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật” đã tạo động lực, sức bật để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Quang cảnh Đại hội.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển được tặng 01 Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng, 01 Cờ Thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; 03 Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện; 03 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 02 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; 55 lượt tập thể và 210 lượt cá nhân được Thủ trưởng các cấp khen thưởng trong các Phong trào Thi đua và hoạt động của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị cần quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động và xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về công tác thi đua khen thưởng; gắn Phong trào Thi đua với các cuộc vận động của các ngành, chú trọng vào các nhiệm vụ mới, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho toàn Lực lượng. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các Phong trào Thi đua theo hướng tập trung hướng về đơn vị cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất để phát động thi đua. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, lấy kết quả thi đua làm cơ sở để bình xét khen thưởng; gắn thi đua khen thưởng với đánh giá nhận xét cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Tại Đại hội, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tặng Giấy khen 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024./.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com