Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển phê duyệt tài liệu thiết kế dấu “T” hai đề tài cấp cơ sở

(Canhsatbien.vn) - Sáng 16/5, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị thẩm định tài liệu thiết kế dấu “T” các sản phẩm thuộc đề tài năm 2024. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khuê - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Cảnh sát biển, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.
16/05/2024 02:16:00 PM Xem tiếp...

Họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn biện pháp vận động quần chúng của Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Sáng 4/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn biện pháp vận động quần chúng của Cảnh sát biển Việt Nam trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển (gọi tắt là Thông tư). Thiếu tướng Vũ Trung Kiên – Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, Tổ trưởng Tổ soạn thảo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Tổ soạn thảo, Tổ giúp việc thuộc các cơ quan trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
04/05/2024 10:58:00 AM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin khoa học quân sự chuyên đề Quý II

(Canhsatbien.vn) - Sáng 17/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Thông tin khoa học quân sự chuyên đề Quý II năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 12 điểm cầu trong toàn Lực lượng.
17/04/2024 02:46:00 PM Xem tiếp...

Tọa đàm khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”

(Canhsatbien.vn) - Chiều 08/4, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì buổi Tọa đàm.
08/04/2024 04:30:00 PM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề Quý I năm 2024

(Canhsatbien.vn) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề Quý I năm 2024 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Lực lượng. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại/Bộ Ngoại giao trình bày nội dung chuyên đề.
26/01/2024 10:13:00 AM Xem tiếp...

Hội thảo Công trình Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

(Canhsatbien.vn) - Sáng 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo khoa học Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (1998 – 2020)". Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội thảo.
09/08/2023 02:06:00 AM Xem tiếp...

Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới"

(Canhsatbien.vn) - Sáng 15/3, tại Phòng Hội thảo quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết đề tài KHXHNVQS cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Chủ nhiệm đề tài chủ trì buổi Hội thảo.
15/03/2023 05:07:00 PM Xem tiếp...

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(Canhsatbien.vn) - Sáng 20/02, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
20/02/2023 09:39:00 AM Xem tiếp...

Thông tin tình hình Biển Đông năm 2022 và một số dự báo năm 2023

(Canhsatbien.vn) - Sáng 06/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề trực tuyến tại Hội trường cơ quan Bộ Tư lệnh và 04 Vùng Cảnh sát biển.
06/02/2023 02:22:00 PM Xem tiếp...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục Kĩ thuật

(Canhsatbien.vn) - Chiều 21/12, tại Phòng Giao ban Cục Kỹ thuật (cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Đại tá Trần Xuân Lương - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì buổi nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, chế thử 03 Module điều khiển và bộ ghép nối tín hiệu định vị GPS cho camera ảnh nhiệt POP” trên tàu Cảnh sát biển. Đề tài do Trung tá, ThS Trần Thanh Phong - Trợ lý Phòng Khí tài điện tử/ Cục Kỹ thuật/ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm Chủ nhiệm đề tài.
22/12/2022 10:10:00 AM Xem tiếp...