Tọa đàm khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”

(Canhsatbien.vn) - Chiều 08/4, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì buổi Tọa đàm.
08/04/2024 04:30:00 PM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề Quý I năm 2024

(Canhsatbien.vn) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề Quý I năm 2024 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Lực lượng. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh - Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại/Bộ Ngoại giao trình bày nội dung chuyên đề.
26/01/2024 10:13:00 AM Xem tiếp...

Hội thảo Công trình Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo

(Canhsatbien.vn) - Sáng 9/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo khoa học Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (1998 – 2020)". Trung tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội thảo.
09/08/2023 02:06:00 AM Xem tiếp...

Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới"

(Canhsatbien.vn) - Sáng 15/3, tại Phòng Hội thảo quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết đề tài KHXHNVQS cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới”. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Chủ nhiệm đề tài chủ trì buổi Hội thảo.
15/03/2023 05:07:00 PM Xem tiếp...

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(Canhsatbien.vn) - Sáng 20/02, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
20/02/2023 09:39:00 AM Xem tiếp...

Thông tin tình hình Biển Đông năm 2022 và một số dự báo năm 2023

(Canhsatbien.vn) - Sáng 06/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề trực tuyến tại Hội trường cơ quan Bộ Tư lệnh và 04 Vùng Cảnh sát biển.
06/02/2023 02:22:00 PM Xem tiếp...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục Kĩ thuật

(Canhsatbien.vn) - Chiều 21/12, tại Phòng Giao ban Cục Kỹ thuật (cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Đại tá Trần Xuân Lương - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì buổi nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, chế thử 03 Module điều khiển và bộ ghép nối tín hiệu định vị GPS cho camera ảnh nhiệt POP” trên tàu Cảnh sát biển. Đề tài do Trung tá, ThS Trần Thanh Phong - Trợ lý Phòng Khí tài điện tử/ Cục Kỹ thuật/ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm Chủ nhiệm đề tài.
22/12/2022 10:10:00 AM Xem tiếp...

Đánh giá cơ sở đề tài “Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam”

(Canhsatbien.vn) - Sáng 01/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam” do Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển làm chủ nhiệm đề tài. Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành hội nghị.
01/12/2022 03:15:00 PM Xem tiếp...

Đánh giá, nghiệm thu công trình lịch sử CTĐ, CTCT Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 17/11, tại Phòng Hội thảo quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 1998 -2020. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn công trình, các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học, Ban Nghiên cứu, biên soạn, Tổ biên tập.
18/11/2022 10:20:00 AM Xem tiếp...

Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề quý 4

(Canhsatbien.vn) - Sáng 10/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin Khoa học quân sự quý 4 cho cán bộ, nhân viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh và 04 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.
10/11/2022 03:24:00 PM Xem tiếp...