Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

17/04/2020 04:05:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 17/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Pháp luật cùng đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Ngiệp vụ và Pháp luật, Văn phòng.

Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển đã biểu thị sự nhất trí cao với các văn bản triển khai của Bộ Quốc phòng, đồng thời cũng báo cáo sơ bộ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong thời gian qua. Đồng chí cho biết: “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của công tác pháp chế nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng và thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản còn quy định chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn hoặc đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực; giúp công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật có hiệu quả hơn; tăng tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã luôn bám sát các kế hoạch, hướng dẫn hằng năm của Bộ Quốc phòng để chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiến hành công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật một cách có hệ thống và hiệu quả. Kết quả, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức nghiên cứu, rà soát kỹ nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển nói riêng và hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự an toàn trên các vùng biển và thềm lục địa. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản mới để thay thế và đề nghị bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. Đặc biệt, trong năm 2019, ngay sau khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động, tích cực nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu hiệu quả cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 02 Thông tư và 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã đề nghị bãi bỏ 04 Nghị định của Chính phủ và 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không còn phù hợp. Quá trình thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ báo cáo, thống kê về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phân công cán bộ thường xuyên bám sát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật”.

Quang cảnh Hội nghị.

Đến nay, hệ thống pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam về cơ bản đã được hoàn thiện, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; tạo lập được hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Với những kết quả đạt được nêu trên, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng nói chung, pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng.

Thanh Huyền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com