Hội thảo Thông tư quy định về màu sắc, cờ hiệu và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam

03/04/2020 01:35:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 3/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo Thông tư quy định về màu sắc, cờ hiệu và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì Hội thảo.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), Cục Tác chiến, Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Hội thảo nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đơn vị liên quan xác định cụ thể các vị trí, màu sắc, cờ hiệu và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam, làm căn cứ pháp lý bảo đảm sơn màu sắc để nhận biết máy bay Cảnh sát biển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa một số điều, khoản trong Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 về việc quy định về màu sắc, cờ hiệu và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển phù hợp với Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu yêu cầu tổ soạn thảo Thông tư cần triển khai đồng bộ, thống nhất bám sát chỉ đạo của thủ trưởng các cấp; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc soạn thảo Thông tư; trên cơ sở các ý kiến tham vấn của các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan tại Hội thảo, xây dựng Thông tư chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định; lộ trình cụ thể đảm bảo đến cuối tháng 5, đầu tháng 6/2020 báo cáo Tư lệnh Cảnh sát biển trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, triển khai thực hiện.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com