Thông tư số 65/2022/TT-BTC Quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Ngày 02/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2022/TT-BTC Quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157214

Thùy Dương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Thông tư số 65/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/ký hiệu 65/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Võ Thành Hưng
Thay thế văn bản

Các văn bản khác