Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam


Quyết định số 05/QĐ-BNV ngày 01/7/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam
Số/ký hiệu 05/QĐ-BNV
Ngày ban hành 01/07/1989
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Bùi Thiện Ngộ
Thay thế văn bản