Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự


Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ về Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Số/ký hiệu 04/CP
Ngày ban hành 16/01/1995
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản