Về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển


 Chỉ thị số 39/TTg, ngày 18/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ Về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển
Số/ký hiệu 39/TTg
Ngày ban hành 18/01/1997
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký Phó Thủ tướng Trần Đức Lương
Thay thế văn bản