Về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam


Nghị định số 160/2003/NĐ-CP, ngày 18/12/2003 của Chính phủ Về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam
Số/ký hiệu 160/2003/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/12/2003
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải
Thay thế văn bản