Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo


Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg, ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Số/ký hiệu 106/2004/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/06/2004
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Thay thế văn bản