Về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải


 Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg, ngày 9/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
Số/ký hiệu 125/2004/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/07/2004
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải
Thay thế văn bản