Về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền


Nghị định số 32/2005/NĐ-CP, ngày 14/3/2005 của Chính phủ, về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
Số/ký hiệu 32/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải
Thay thế văn bản