Hướng dẫn thực hiện QĐ của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng


Công văn số 217/HD-BTL ngày 22/4/2005 của BTLBĐ Biên phòng hướng dẫn thực hiện QĐ của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện QĐ của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng
Số/ký hiệu 217/HD-BTL
Ngày ban hành 22/04/2005
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Trung tướng Tăng Huệ
Thay thế văn bản