Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển


Nghị định số 18/2006/NĐ-CP, ngày 10/02/2006 của Chính phủ, về xử lý tài sản chìm đắm ở biển.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
Số/ký hiệu 18/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2006
Ngày có hiệu lực 25/02/2006
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải
Thay thế văn bản Nghị định số 39/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ