Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải


Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg, ngày 29/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải
Số/ký hiệu 70/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản