Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam


 Nghị định số 46/2006/NĐ-CP, ngày 16/5/2006 của Chính phủ Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
Số/ký hiệu 46/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/05/2006
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải
Thay thế văn bản Huỷ bỏ Nghị định số 55/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam