Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển


Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển
Số/ký hiệu 50/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/04/2008
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản