Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 9/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải


Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg, ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 9/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải. 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 9/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
Số/ký hiệu 11/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/01/2009
Ngày có hiệu lực 15/03/2009
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản