Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo


Nghị định số 25/2009/NĐ-CP, ngày 6/3/2009 của Chính phủ Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Số/ký hiệu 25/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/03/2009
Ngày có hiệu lực 01/05/2009
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản