Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển


Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển. 


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển
Số/ký hiệu 05/2010/TT-BQP
Ngày ban hành 18/01/2010
Ngày có hiệu lực 03/03/2010
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Thượng tướng Phan Trung Kiên
Thay thế văn bản Thay thế Quyết định số 167/2004/QĐ-BQP, ngày 13/12/2004.