Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản


Nghị định số 31/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Số/ký hiệu 31/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/03/2010
Ngày có hiệu lực 15/05/2010
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản Thay thế Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.