Về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam


Nghj định số 32/2010/NĐ-CP, ngày 30/3/2010 của Chính phủ Về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam
Số/ký hiệu 32/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/03/2010
Ngày có hiệu lực 01/06/2010
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản Thay thế Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.