Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Campuchia


Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 14/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Campuchia.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Campuchia
Số/ký hiệu 482/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/04/2010
Ngày có hiệu lực 14/04/2010
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thay thế văn bản