Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"


Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" là hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Cuộc thi được Bộ Quốc phòng tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc; thời gian tổ chức từ 06/9/2021 đến 06/10/2021 với 03 đợt thi Tuần, 01 đợt thi Tháng; đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Mục đích của Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Cuộc thi là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Ngày 19/8/2021, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Số/ký hiệu 11504/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày có hiệu lực 19/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành BTL Cảnh sát biển
Loại văn bản
Người ký Bùi Quốc Oai
Thay thế văn bản

Các văn bản khác