Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc Bộ Quốc phòng quản lý 6 tháng cuối 2021


Ngày 11/02/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 429/QĐ-BQP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (68 văn bản); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (13 văn bản) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại File đính kèm: QD429BQP

Nguyễn Lương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.
Số/ký hiệu 429/QĐ-BQP
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày có hiệu lực 11/02/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Quyết định
Người ký Thượng tướng Võ Minh Lương
Thay thế văn bản