Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng


Thực hiện Công văn số 645/BQP-TTr ngày 07/3/2022 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022.

Xem chi tiết tại File đính kèmND134

Minh Tuấn


Tải tệp đính kèm
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/ký hiệu 134/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Lê Minh Khái
Thay thế văn bản