Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ


Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Số/ký hiệu 04/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày có hiệu lực 06/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản
Người ký Lê Văn Thành
Thay thế văn bản

Các văn bản khác