Kế hoạch số 1231/KH-BQP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”


Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”, ban hành kèm theo Quyết định số 5412/QĐ-BQP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 3188/KH-BQP ngày 27/8/2021 của Bộ Quốc phòng về sơ kết 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” (sau đây viết gọn là Đề án).

Ngày 26/4, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 1231/KH-BQP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án nhằm đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở các cấp; trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong thực hiện Đề án.

Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong đó điểm cầu chính tại Hội trường Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đại biểu các cơ quan Trung ương của Đảng; đại biểu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Quân khu 3,4,5,7,9; Quân chủng Hải Quân; BTL Bộ đội Biên Phòng; các đơn vị thuộc BTL Cảnh sát biển; các địa phương ven biển; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và các tập thể, cá nhân nhận thưởng.

Để tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm tốt các nhiệm vụ sau: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng làm tốt công tác chuẩn bị, đề xuất thời gian chính thức tổ chức Hội nghị sơ kết báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, chuẩn bị dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị; phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống đường truyền trực tuyến thông suốt trong quá trình tổ chức Hội nghị; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả 3 năm thực hiện Đề án. Đồng thời, rà soát, thẩm tra nội dung tham luận của các cơ quan, đơn vị tại Hội nghị; bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho đại biểu ở xa về dự Hội nghị; làm tốt công tác trang trí khánh tiết và khen thưởng tại Hội nghị.

Thùy Dương


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”
Số/ký hiệu 1231/KH-BQP
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày có hiệu lực 26/04/2022
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Người ký Võ Minh Lương
Thay thế văn bản

Các văn bản khác