Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biển, đảo

18/05/2024 10:33:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong hai ngày 16, 17/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho hơn 500 cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân trên địa bàn Phường 2 và Phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin tới các đại biểu về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; những quy định của pháp luật trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); những điều mà ngư dân cần phải lưu ý khi hành nghề, đặc biệt là phổ biến chế tài xử phạt đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã cấp phát 500 tờ rơi tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân phường 2, 10.

Đây là hoạt động thường xuyên, thiết thực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn và phát triển bền vững kinh tế trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com