Không ngừng lan tỏa, thiết thực đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống

08/01/2024 11:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 08/01, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; các cơ quan chức năng thuộc Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng.

Giai đoạn 2019 - 2023, quán triệt sâu sắc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về thực hiện Đề án, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã nghiêm túc quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án một cách cụ thể, sát với đặc điểm tình hình hình và nhiệm vụ của đơn vị được giao, bảo đảm thống nhất, hiệu quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bộ Tư lệnh Vùng đã tích cực phối hợp với cấp trên trong tiếp nhận tài liệu, tổ chức in ấn tờ rơi tuyên truyền biển đảo; tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành để triển khai công tác tuyên truyền. Tham gia tích cực và làm đầu mối vận động nhân dân, các tổ chức, cơ quan đơn vị trên địa bàn đóng quân tham gia thi trực tuyến về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tích cực tham gia viết bài, xây dựng các tin, phóng sự lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các hệ thống thông tin đại chúng. Đặc biệt, gắn với thực hiện nội dung chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, mà thường xuyên là Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Quang cảnh hội nghị.

Đã tổ chức 255 lượt hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn đóng quân, phối hợp công tác. Thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trên địa bàn, thực hiện tốt việc kết hợp tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển với tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phòng, chống vi phạm IUU cho ngư dân, nhân dân làm ăn trên khu vực biển. Kết quả: đã tổ chức được hơn 480 lượt tổ tuyên truyền lưu động đến từng tàu, từng phương tiện trên biển, âu cảng tuyên truyền pháp luật cho hơn 10.000 lượt ngư dân, nhân dân làm ăn trên biển, cấp trên 15.400 tờ rơi, tờ gấp các loại…

Qua theo dõi báo cáo trung tâm cùng các ý kiến tham luận trình bày, phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Thiếu tướng Trần Văn Hậu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn đóng quân; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ở các địa phương ven biển về nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các Thông tư, Nghị định có liên quan. Phát huy vai trò của cấp ủy các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng cho các Tổ, Đội tuyên truyền và đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; phát huy tác dụng của hệ thống thông tin, truyền thông của các địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”; Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”. Tăng cường phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan ban ngành của địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thức hiện Đề án, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trọng điểm như: phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Đề án. Không ngừng làm lan tỏa, thiết thực đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”./.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com