Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Cà Mau

17/11/2023 10:41:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Đó là phát biểu kết luận, đề nghị của Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng sau khi tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” tại tỉnh Cà Mau vào ngày 17/11/2023.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra.

Quang cảnh kiểm tra thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023” tại tỉnh Cà Mau.

Báo cáo của tỉnh Cà Mau cho thấy, sau 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023”, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, do đặc thù vùng biển rộng, trình độ dân trí còn hạn chế, một bộ phận không nhỏ làm nghề khai thác thủy sản, ít có thời gian ở đất liền nên việc tấp cận các đối tượng để tuyên truyền đôi lúc còn gặp khó khăn. Cán bộ, công chức, các tuyên truyền viên đều là kiêm nhiệm, trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình chưa thật sự sinh động, linh hoạt, từ đó việc tuyên truyền thiếu mạch lạc, chưa tạo sự hấp dẫn, thu hút người nghe. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chuyển biến chậm, chưa đồng đều; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định trong lĩnh vực thủy sản có giảm nhưng chưa bềnh vững.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra kiến thức pháp luật của ngư dân tại thị trấn Sông Đốc.

Để Luật Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được tuyên truyền một cách sâu rộng, đi vào đời sống của nhân dân, tỉnh Cà Mau kiến nghị các cơ quan phụ trách tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để các đối tượng này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục đầu tư, hỗ trợ thêm về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên và Đoàn công tác tặng quà UBND tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên tặng quà cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo tại thị trấn Sông Đốc.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thay mặt Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Bộ đội biên Biên phòng tỉnh…. đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, bảo đảm có chiều sâu, đúng định hướng chính trị; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm ở từng địa phương để lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng đi vào thực tiễn./.

Minh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com