Về đăng ký nghĩa vụ quân sự


Nghị định số 83/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.


Tải tệp đính kèm
Trích yếu Về đăng ký nghĩa vụ quân sự
Số/ký hiệu 83/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/2001
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Phan Văn Khải
Thay thế văn bản Thay thế Nghị định số 48/HĐBT ngày 16 tháng 5 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự. Các quy định khác trái với Nghị định này đều bãi bỏ.