BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

02/06/2017 10:57:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến Cửa Định An (Trà Vinh), trong đó bao gồm cả vùng biển Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam. Đây là vùng biển chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc. Nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện SSCĐ và xác định đó là nhân tố trực tiếp, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. 

Ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện hàng năm, Đảng uỷ, Thủ trưởng BTL Vùng đã quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) của đơn vị, kịp thời bổ sung vào kế hoạch huấn luyện những nội dung trong diễn tập với các lực lượng. Trong quá trình tham gia diễn tập, cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt nội dung, kế hoạch và xác định tốt nhiệm vụ; lực lượng tham gia diễn tập đều đạt kết quả tốt. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm thời gian, quân số tham gia học tập, huấn luyện đạt trên 98,5%. Tham gia diễn tập, hội thi - hội thao và bắn đạn thật trên biển đều đạt kết quả khá, giỏi, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen các cấp. Công tác quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện và quản lý bộ đội ở các cấp ngày càng được nâng cao. Qua huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý chỉ huy, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và phương tiện của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đã có chuyển biến rõ nét. Công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ “BM”, “CV”, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động bảo vệ công trình dầu khí, bảo vệ thăm dò dầu khí,… được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.
Tuy vậy, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác huấn luyện còn hạn chế; năng lực thực hành, khả năng phối hợp xử lý tình huống trên biển, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp có nội dung còn lúng túng; thực hiện khâu đột phá làm chủ vũ khí trang bị có mặt bất cập. Trình độ tổ chức, phương pháp, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện ở một số đơn vị còn chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục những hạn chế, bất cập đó, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng chủ trương đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ cho các lực lượng lên một bước mới nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng BTL Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”. Từ thực tiễn chỉ đạo và tổ chức huấn luyện, BTL Vùng CSB 3 rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời cũng là giải pháp mà đơn vị đang thực hiện có hiệu quả, đó là:
Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện.

Duyệt đội ngũ trong Lễ Ra quân huấn luyện ở BTL Vùng CSB 3. (Ảnh: Đức Định)


Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp tập trung cho công tác huấn luyện. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, đặc biệt là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 397-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng ủy CSB về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; xác định rõ và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện. Hằng năm, căn cứ vào Mệnh lệnh Huấn luyện của Tư lệnh CSB, đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc cho các đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào tình hình cụ thể để ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ; trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, mức độ yêu cầu, các khâu yếu, mặt yếu và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, chỉ huy các cấp cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ một cách toàn diện, xác định trọng tâm, trọng điểm và biện pháp thực hiện. Tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện bổ sung các nội dung trong nhiệm vụ diễn tập, nhiệm vụ “BM” và những nhiệm vụ đột xuất khác.
Tập trung nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ của đơn vị; với đặc điểm đội ngũ cán bộ ở đơn vị chủ yếu là cán bộ trẻ, mới ra trường, nhiều đồng chí chưa có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành huấn luyện cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ tàu. BTL Vùng đã chỉ đạo huấn luyện nâng cao năng lực toàn diện, nhất là năng lực tham mưu - tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã tổ chức duy trì chặt chẽ công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp quản lý và điều hành huấn luyện bộ đội. Quá trình tập huấn, bồi dưỡng phải tích cực, chủ động đưa các nội dung mới để cán bộ được cập nhật, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực quản lý, chỉ huy, nhất là năng lực thực hành. Trong điều kiện kinh phí, xăng dầu huấn luyện có hạn, BTL Vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp cho đội ngũ cán bộ trẻ khi có tàu xuất phát đi biển hoặc khi đi biển về; chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho cán bộ tăng cường đi theo tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; qua đó, để cán bộ được làm quen, rèn luyện sức chịu đựng và nâng cao khả năng, kinh nghiệm xử lý tình huống trên biển.
Thường xuyên duy trì phong trào thi đua trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi, tổng kết, rút kinh nghiệm.
Phong trào thi đua Quyết thắng của BTL Vùng luôn được duy trì thường xuyên, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực sự trở thành động lực thúc đẩy đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. Trong những năm qua, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật. Lấy kết quả thực thi pháp luật, nhiệm vụ CSB, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp. Cùng với đó, đơn vị luôn coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Thường xuyên đổi mới công tác kiểm tra huấn luyện theo hướng vừa duy trì kiểm tra định kỳ vừa tăng cường kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên, kết hợp giữa kết quả cụ thể và quá trình phấn đấu của đơn vị để đánh giá khách quan. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, rút ra bài học kinh nghiệm cho từng đơn vị và toàn BTL Vùng; xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt được và phương hướng khắc phục đối với từng nội dung, nhất là khâu yếu, mặt yếu trong các giai đoạn huấn luyện tiếp theo.
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với công tác SSCĐ.
Những năm qua, tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, những vấn đề như: nạn buôn bán trái pháp luật, hoạt động đánh bắt hải sản trái phép; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển,... cũng diễn biến phức tạp và đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi các đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với nhiệm vụ SSCĐ. Vì vậy, trong tổ chức huấn luyện, diễn tập, các đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển, đảo đảm nhiệm; duy trì nghiêm túc chế độ trực chiến, trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc và thường xuyên luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến... Thực hiện chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện, BTL Vùng chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng; thuần thục hợp luyện chỉ huy biên đội, đơn tàu; triển khai huấn luyện đồng bộ, cả chỉ huy, cơ quan và phân đội theo chức năng, nhiệm vụ của từng chuyên ngành; chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế; đồng thời, nghiên cứu tài liệu để sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới. Tăng cường huấn luyện thể lực và điều lệnh, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ của bộ đội trong điều kiện hoạt động trên biển dài ngày.
Thực hiện tốt công tác đảm bảo cho huấn luyện SSCĐ, chú trọng nghiên cứu khoa học, cải tiến thiết bị, mô hình học cụ.
Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. Bên cạnh việc chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đơn vị thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến thiết bị, mô hình học cụ, nâng cấp kéo dài hạn sử dụng của vũ khí, trang bị. Thực hiện chủ trương đó, toàn BTL Vùng đã có nhiều sáng kiến, mô hình như: Hệ thống bia bắn súng, pháo đối hải áp dụng công nghệ thông tin điều khiển và báo bia từ xa bằng thiết bị phát sóng vô tuyến; Hệ thống hút khô tự động trên tàu CSB; Hệ thống giám sát bảo vệ động cơ DO YANMAR D36; Sơ đồ nhận dạng tàu thuyền bằng đèn (Công ước Luật Biển quốc tế 1982); Sơ đồ hệ thống nhiên liệu máy chính, máy phụ tàu TT400; Bộ giá bia bắn súng bộ binh tháo lắp nhanh;… các sáng kiến, mô hình đó đã được sử dụng một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Trong thời gian tới, toàn BTL Vùng tiếp tục triển khai huấn luyện bám sát phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”; tập trung huấn luyện pháp luật, nghiệp vụ, quy trình tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn và phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật; lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Lực lượng CSB chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển; nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển đơn vị quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com