Đại hội tập thể quân nhân cơ quan Bộ Tham mưu Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2021 - 2023

23/06/2021 12:30:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 23/6, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức Đại hội tập thể quân nhân nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện dân chủ trên 3 mặt công tác (quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống) nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Hội động quân nhân, đồng thời làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện dân chủ. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ dân chủ trong nhiệm kỳ 2021- 2023; bầu Hội đồng quân nhân (HĐQN) mới có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, uy tín để duy trì điều hành mọi hoạt động của tập thể quân nhân, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ của HĐQN cơ quan Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2019-2021.

Thay mặt Hội đồng quân nhân cơ quan Bộ Tham mưu, Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Chủ tịch Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019 - 2021 báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ nhiệm kỳ 2019-2021. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân cơ quan Bộ Tham mưu Cảnh sát biển đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu triển khai hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phát huy được quyền dân chủ của mọi quân nhân trên cả 3 mặt quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống; toàn cơ quan đoàn kết, chủ động sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, khả năng tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt dân chủ trong cơ quan Bộ Tham mưu.

Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQN nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Tại đại hội, các quân nhân đã tham gia thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, có tính xây dựng. Với tinh thần phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện các nội dung dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2019 - 2021, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và những biện pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2021 - 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

HĐQN nhiệm kỳ 2021 - 2023 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 07 đồng chí thực sự tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và bản lĩnh vào HĐQN nhiệm kỳ 2021-2023 với số phiếu tín nhiệm cao. Đại tá Đào Anh Tú - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân cơ quan Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2021 - 2023. Kết quả của Đại hội toàn thể quân nhân cơ quan Bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2021 - 2023 là kết tinh của trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn đoàn kết, dân chủ và thống nhất trong cơ quan.

Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com