BTL Vùng Cảnh sát biển 3: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

17/05/2018 03:14:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Để làm tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn biển đảo trên địa bàn đơn vị được phân công quản lý, những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, năng lực tổ chức, chỉ huy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Diễu duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện ở BTL Vùng Cảnh sát biển 3. 

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, mà trực tiếp là Đảng ủy, BTL Cảnh sát biển; nắm vững các tiêu chí xây dựng đơn vị VMTD; đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm bảo đảm cho nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng xác định: việc xây dựng đơn vị VMTD phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, song phải có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; trong đó, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng chính trị, công tác huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị; nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhận thức nhiệm vụ; trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.
BTL Vùng đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm đều có 100% đạt yêu cầu; trong đó có trên 80% khá, giỏi. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được gắn chặt với thực hiện có chiều sâu việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, 100% tổ chức Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 50% đạt TSVM; 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 75 - 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Phong trào Thi đua quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động khác, ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; ngày văn hóa, chính trị, tinh thần và các thiết chế văn hóa tại đơn vị đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cơ quan, đơn vị duy trì đều đặn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.
Trong những năm qua công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Chế độ trực SSCĐ từ cơ quan đến các tàu được duy trì chặt chẽ đúng quy định. 100% các tàu tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có nhiều đơn vị được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm thông tin tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; cứu nạn được hàng chục phương tiện và nhân dân làm ăn trên biển; đặc biệt là đầu năm 2018, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9001 đã thể hiện được sự quyết tâm, quyết liệt và dũng cảm cứu hộ thành công 12 ngư dân trên tàu cá bị chìm trong điều kiện sóng to, gió lớn. Những kết quả đó, đã góp phần xây dựng niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, giúp dân yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 397-NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Huấn luyện bám sát phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện; huấn luyện sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung huấn luyện đáp ứng yêu cầu thẩm quyền pháp luật theo Pháp lệnh Cảnh sát biển cho các đối tượng liên quan và đối tượng, phương án tác chiến, lấy thực hành làm chính. Kết quả huấn luyện của Vùng ngày càng được nâng lên, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp ngày càng tiến bộ; 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% khá, giỏi. 100% đơn vị hoàn thành kế hoạch huấn luyện, quân số tham gia đạt 98,5% trở lên. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước chuyển biến tích cực; nhất là trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội.
Đối với công tác nghiệp vụ và pháp luật, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì, thực thi pháp luật trên biển, thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đúng người, đúng hành vi vi phạm, không có biểu hiện oan sai, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức xử lý các vụ việc vi phạm, phát mại hàng hóa đúng quy định của pháp luật và an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mọi cán bộ, nhân viên đều kiên định, vững vàng, không có biểu hiện móc nối, bao che hoặc tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm, vi phạm. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân hoạt động trên biển không vi phạm vùng biển nước ngoài, hạn chế dần tiến tới chấm dứt hoạt động vi phạm vùng biển nước ngoài của ngư dân ta.
Toàn đơn vị đã duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ hậu cần SSCĐ; bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ SSCĐ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần thường xuyên cho đơn vị; đẩy mạnh xây dựng nhà ăn nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng và thực hiện tốt công tác TGSX, bảo đảm cơ bản đủ rau xanh, sạch cho các bếp và các tàu đi biển, giữ ổn định đời sống bộ đội. Chăm sóc, quản lý tốt sức khỏe bộ đội, tỉ lệ quân số khoẻ hàng năm đều đạt trên 98,5%. Tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cho nhân dân. Đã thực hiện tốt việc tiết kiệm 10% định mức điện; 10% xăng dầu theo quy định. Duy trì tỉ lệ thải bỏ đúng quy định. Tiết kiệm chất đốt đạt 15%. Tham gia Hội thi các chuyên ngành hậu cần do BTL Cảnh sát biển tổ chức, đơn vị đạt giải Nhất. Đơn vị được BTL Cảnh sát biển tặng Bằng khen trong sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Trong công tác đảm bảo kỹ thuật, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Kỹ thuật Vùng đã xác định tốt nhiệm vụ; đoàn kết nhất trí cao; chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt các mặt công tác kỹ thuật cho lực lượng tàu thuyền, VKTBKT tham gia nhiệm vụ SSCĐ, nhất là công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, tạo nguồn, bảo đảm vật tư kỹ thuật và sửa chữa đột xuất các tàu tại đơn vị, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Vùng. Bảo đảm tốt cho các tàu, xuồng, xe ô tô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã thành lập các tổ thường trực, tổ tư vấn từ xa, tổ sửa chữa cơ động và cử các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đi theo tàu để chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật toàn diện, kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trang bị kỹ thuật và xây dựng các văn kiện kỹ thuật. Phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo trong công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật tại đơn vị; duy trì thực hiện tốt Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam và các chỉ tiêu bảo đảm của ngành kỹ thuật Cảnh sát biển về xây dựng nền nếp chính qui, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, con người, bảo đảm an toàn.
Với những kết quả đó, hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng thưởng danh hiệu thi đua của các cấp, 100% đơn vị thuộc BTL Vùng đều đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD; đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị VMTD các năm 2016, 2017; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Lực lượng Cảnh sát biển. Năm 2017, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. BTL Vùng được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, có 02 tàu được tặng Huân chương chiến công hạng Ba. Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của BTL Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, Đảng và Nhà nước đối với kết quả xây dựng đơn vị VMTD của BTL Vùng Cảnh sát biển 3
Thời gian tới, nhiệm vụ của Lực lượng, của Vùng tiếp tục có những bước tiến phát triển mới đặt ra những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh, theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”. Theo đó, toàn đơn vị phải tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng vững mạnh đơn vị VMTD, trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt; tiếp tục đổi mới công tác SSCĐ, huấn luyện chiến đấu; nâng cao chất lượng công tác hậu cần, tài chính và đẩy mạnh đầu tư trang bị, kỹ thuật cho các lực lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu sau:
Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Cảnh sát biển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 373/QĐ -TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.
Hai là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở xây dựng vững mạnh về mọi mặt; mọi cán bộ, chiến sĩ xác định tốt niềm vinh dự tự hào, có ý chí quyết tâm, nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy truyền thống đơn vị, tận tụy, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Chủ động nắm và giải quyết tốt về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉ thị 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” trong toàn Vùng gắn với chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng. Nắm chắc tình hình trên biển, phối hợp xử lý kịp thời, đúng đối sách, có hiệu quả các tình huống; quán triệt chủ trương giữ vững môi trường hòa bình trên biển, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng cơ động và các mặt đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ, thực thi pháp luật.
Ba là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy. Thực hiện tốt việc quản lý, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn, có tính chuyên nghiệp cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; trong đó coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, “trách nhiệm, kỷ cương, nhân chính”, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ tham mưu, tổng hợp, nghiệp vụ pháp luật, cán bộ Hải đội, Tàu.
Bốn là, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình giải quyết công việc; thực hiện tốt việc nghiên cứu, rà soát, thẩm định những văn bản trước khi trình ký ban hành, bảo đảm nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, đề xuất đúng, triển khai kịp thời, phục vụ đắc lực, hiệu quả cao. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý tài liệu, giữ gìn bí mật quân sự và bí mật quốc gia; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuần tra, kiểm soát duy trì pháp luật, chú trọng về an ninh, trật tự và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trên biển. Tổ chức tốt công tác trinh sát nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm. Lấy trinh sát là biện pháp mũi nhọn để tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, xây dựng cơ sở bí mật; phát huy vai trò của cơ quan pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Vùng VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng và kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chính sách và hậu phương quân đội; Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.
Sáu là, tiếp tục thực hiện có chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Quan tâm chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội, giữ ổn định, cải thiện tốt hơn bữa ăn của bộ đội; giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh... Chủ động bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ. Thực hiện quản lý tài chính tốt, tích cực phòng ngừa thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Quán triệt và chấp hành nghiêm Nghị quyết 382 của QUTW về lãnh đạo “Công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và 2 khâu đột phá trong công tác kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Tổ chức tốt việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả VKTBKT; quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn, vật tư đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ. Tích cực nghiên cứu khoa học, cải tiến, sáng chế; duy trì thường xuyên có chất lượng phong trào làm theo tàu mẫu và xây dựng chính quy ngành kỹ thuật Cảnh sát biển.
Phát huy thành tích đạt được trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân./.

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com