Công tác tuyển quân của Lực lượng Cảnh sát biển năm 2017: Nỗ lực vượt khó, đảm bảo chỉ tiêu

02/06/2017 01:49:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là khâu mang tính quyết định đến chất lượng đầu vào, một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Thực hiện tốt công tác này là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng.

Bắt đầu từ năm 2016, Lực lượng Cảnh sát biển được Bộ Quốc phòng giao trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ (tuyển quân) vào thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng. Đây cũng là năm đầu tiên các lực lượng và các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 với nhiều điểm mới. Do vậy, công tác tuyển quân của Lực lượng còn gặp nhiều khó khăn. Song, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTL CSB) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, bước đầu đáp ứng được chất lượng, mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Năm 2017, BTL CSB được Bộ Quốc phòng giao tuyển nhận 450 công dân nhập ngũ vào lực lượng trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố/04 Quân khu (Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định/QK3; Thành Hóa, Nghệ An/QK4; Quảng Nam/QK5; Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu/QK7 và Kiên Giang/QK9). Địa bàn tuyển quân rộng, số lượng tuyển không nhiều, thường 30-50 người/tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân thiếu, kinh nghiệm còn ít là những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác tuyển quân.

Tiếp nhận tân binh tại BTL Vùng CSB 1. (Ảnh: Vũ Dũng)


Với đặc thù BTL CSB chưa có đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, nên Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng Hải quân huấn luyện chiến sĩ Cảnh sát biển. Năm 2017, có 05 đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới cho Cảnh sát biển đó là: Lữ đoàn 131 Hải quân, Tiểu đoàn 158/BTL Vùng 1 Hải quân, Tiểu đoàn 353/BTL Vùng 3 Hải quân, Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 565/BTL Vùng 5 Hải quân. Nhiệm vụ huấn luyện được giao cho nhiều đơn vị, nằm rải rác, rộng khắp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác theo dõi, giám sát chất lượng huấn luyện và ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ tuyển quân.
Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, BTL CSB đã tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản liên quan như Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Thông tư 140/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/TTLT/TT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong QĐND Việt Nam; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT/BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, triển khai thành lập Hội đồng Tuyển quân cấp BTL CSB (số 4578/QĐ-BTL ngày 07/12/2016), quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân cho các BTL Vùng CSB (số 4579/QĐ-BTL ngày 07/12/2016), Bộ Tham mưu CSB đã ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển quân cho các đơn vị (số 4580/HD-TM ngày 07/12/2016) và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt.
Chấp hành các văn bản quy định, hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân, các BTL Vùng CSB cũng đã quyết định thành lập Hội đồng tuyển quân cấp mình, tổ chức quán triệt các văn bản quy định về công tác tuyển quân, quán triệt và thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Tham mưu CSB, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân nắm vững yêu cầu tuyển chọn, chỉ tiêu được giao, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân của đơn vị mình, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng đề ra.
Để nâng cao chất lượng tuyển quân, các đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chức năng cử cán bộ đi đến từng địa phương để thống nhất phương pháp tiến hành. Song song với đó, đã tích cực, chủ động phối hợp các địa phương giao quân hiệp đồng về thời gian, chốt quân số, chốt danh sách, nắm chắc tình hình công dân nhập ngũ, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, Qua đó, khắc phục đến mức thấp nhất số công dân phải loại trả do phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe không đảm bảo.
Đặc biệt, nhiều đơn vị đã có sáng kiến mới nhằm tranh thủ tiếp xúc với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và chất lượng quân thông qua các họat động giao lưu, gặp gỡ, đêm lửa trại do địa phương tổ chức. Hội đồng tuyển quân của BTL Vùng CSB 4 đã về địa phương trước một ngày tham gia “Hội trại tòng quân” cùng địa phương. Tại Hội trại đã tuyên truyền về Lực lượng CSB, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho thanh niên địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ. BTL Vùng CSB 4 còn phối hợp với địa phương yêu cầu công dân nhập ngũ vào đơn vị cung cấp bản phô-tô giấy chứng minh thư nhân dân của công dân nhập ngũ và thân nhân kèm theo hồ sơ nhập ngũ. Đây là một sáng kiến giúp đơn vị chủ động và tránh sai sót trong việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho quân nhân và thân nhân quân nhân, bảo đảm chế độ chính sách kịp thời theo quy định của Nhà nước. Thông qua gặp gỡ, qua những câu chuyện của chính những người lính đang làm nhiệm vụ thực tế trong Lực lượng nhằm góp phần làm cho các bạn trẻ ổn định tư tưởng, yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ.
Đối với thanh niên mới nhập ngũ, việc ổn định tâm lý, xác định rõ tư tưởng ban đầu là điều rất quan trọng, quyết định đến chất lượng công tác huấn luyện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ. Chính vì vậy, các đơn vị trong Lực lượng đã rất chú trọng công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Ngay sau khi tiếp nhận quân theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối, các đơn vị đã tổ chức gặp mặt chiến sĩ mới. Qua buổi gặp mặt để giới thiệu về truyền thống của Lực lượng CSB, đồng thời động viên, yêu cầu các chiến sĩ mới trong thời gian tới cần phát huy truyền thống cách mạng của địa phương và truyền thống của Lực lượng bằng cách tích cực, tự giác rèn luyện, học tập, công tác, trước mắt là hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị huấn luyện của Hải quân.
Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, tuyệt đối không để người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, vi phạm pháp luật vào lực lượng, phấn đấu không để loại trả, quân số sau khi giao quân và tinh thần khắc phục khó khăn, năm sau rút kinh nghiệm từ năm trước, mùa tuyển quân 2017, toàn Lực lượng đã tuyển chọn, tiếp nhận đủ 450 công dân nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu được giao. Công tác tuyển quân của Lực lượng đã được Hội đồng Tuyển quân các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tròn khâu, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ về mọi mặt, đúng quy trình, nguyên tắc; đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; việc vận chuyển quân về bàn giao cho các đơn vị huấn luyện của Quân chủng Hải quân diễn ra nhanh gọn, thống nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Theo đánh giá chung của cơ quan chức năng, so với các năm trước thì chất lượng tân binh năm nay về trình độ văn hóa có phần được nâng lên vì BTL CSB đặc biệt quan tâm việc ưu tiên tuyển nhận tân binh đã qua đào tạo tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn phù hợp nhu cầu của Lực lượng. Đây sẽ là nguồn nhân lực tốt để Lực lượng rèn luyện, đào tạo và phát triển. Sau khi huấn luyện xong có thể được tuyển lựa, bố trí công việc phù hợp với khả năng hoặc cử đi đào tạo thành sĩ quan, cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực để phục vụ lâu dài trong Lực lượng.
Ngay sau khi tiếp nhận, bàn giao tân binh cho các đơn vị huấn luyện, BTL CSB đã tổ chức đoàn đi thẩm tra chất lượng và nguyện vọng của chiến sĩ mới. Một điểm mới là Đoàn thẩm tra đã phát phiếu khảo sát để nắm thực tế nhân thân và nguyện vọng của chiến sĩ mới từ đó có hướng đào tạo nguồn cho Lực lượng. Kết quả khảo sát, rà soát cho thấy: Công dân nhập ngũ vào Lực lượng CSB đều có lai lịch chính trị rõ ràng, có sức khỏe bảo đảm, trình độ văn hóa đáp ứng theo quy định. Sau khi bàn giao cho các đơn vị huấn luyện của Hải quân, các đơn vị đã ổn định và bước vào huấn luyện; tư tưởng bộ đội ổn định, an tâm công tác. Sau phúc tra sức khỏe trước khi huấn luyện, đã tổ chức thẩm tra, rà soát, khảo sát thực tế tại các đơn vị chặt chẽ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và kịp thời động viên các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Về chất lượng, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 74,4%; chất lượng chính trị: đảng viên và đối tượng đảng đạt 5,4%, dân tộc ít người đạt 7,84%, tôn giáo đạt 23,14%; về văn hóa, tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 44,27%, tỷ lệ được đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 19,6%...
Công tác tuyển quân mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu quyết định đến chất lượng đầu vào, một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nói chung, Lực lượng CSB nói riêng. Qua 2 năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, các đơn vị trong Lực lượng đã quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Đồng thời,đã xây dựng được mối đoàn kết hiệp đồng với địa phương giao quân và đơn vị huấn luyện để thực hiện đúng, đủ các quy định về công tác tuyển quân. Cán bộ làm công tác tuyển quân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả bước đầu đó sẽ là tiền đề và kinh nghiệm để công tác tuyển quân của Lực lượng ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng được với yêu cầu xây dựng Lực lượng CSB “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”./.

Thượng tá Đoàn Văn Hiểu - Trưởng phòng Quân lực/ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com