Phong trào Thi đua quyết thắng - Động lực phát triển và trưởng thành của Lực lượng Cảnh sát biển

07/03/2018 02:51:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Phong trào Thi đua quyết thắng trong Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn được coi trọng, thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực tinh thần to lớn cho toàn Lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, năm 2017, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ xuyên suốt trong xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, BTL Cảnh sát biển, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Thi đua quyết thắng trong cơ quan, đơn vị với chủ đề “Hiệu quả - kỷ cương - quyết thắng”. Nhờ đó, phong trào Thi đua quyết thắng không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, tạo động lực tinh thần to lớn cho toàn Lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Anh Tuấn)

Với điểm nhấn của phong trào thi đua là thực hiện tốt hai mục tiêu: (1) Phải cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh và tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”; triển khai thực hiện tốt phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. (2) Thực hiện tốt 7 nội dung trọng điểm: “Quản lý tư tưởng; rèn luyện phẩm chất; xây dựng chính quy; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội”; tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong năm 2016. Ở tất cả các cấp, hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng, Cụm thi đua thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy. Cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, các phong trào, cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng và thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá” trong thi đua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thức IV…

Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 -2017 của các đơn vị cấp cơ sở trong BTL Cảnh sát biển đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bám sát mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua, đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được biểu dương, nhân rộng. Đồng thời, qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, như: việc ban hành Chỉ thị 202/CT-BTL của Tư lệnh Cảnh sát biển, Hướng dẫn 203/HD-CT của Cục Chính trị về tổ chức thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”; mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “mỗi ngày học một điều Bác Hồ dạy”; Hướng dẫn “Học tập sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với thực hiện quy định “Mỗi ngày học một điều luật”,… Phong trào Thi đua quyết thắng được thực hiện gắn chặt với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động…, tạo nên hiệu ứng tích cực trong phong trào thi đua. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tiếp nhận, cụ thể hóa các tiêu chí, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống Quân đội, Cảnh sát biển, giá trị nhân văn, tình đoàn kết quân - dân, tình yêu thương đồng chí, đồng đội sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ. Đi đôi với tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của công tác thi đua, khen thưởng.

Có thể khẳng định, năm 2017 phong trào Thi đua quyết thắng của Cảnh sát biển đã khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say, luôn là động lực thúc đẩy mọi tập thể và cá nhân phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự an toàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đối ngoại quân sự; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMXS, làm cơ sở để xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào Thi đua quyết thắng Cảnh sát biển năm qua vẫn còn một số hạn chế: phát triển chưa đồng đều, thiếu chiều sâu, chưa thực sự vững chắc; hiệu quả của từng nội dung, mục tiêu thi đua chưa tạo sự chuyển biến căn bản. Trong thực hiện nội dung, chỉ tiêu thi đua “Đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”, còn có cơ quan, đơn vị để xảy ra mất an toàn giao thông, quân nhân vi phạm đến mức phải xử lý… Một số đơn vị xét, đề nghị khen thưởng chưa chính xác, chưa kịp thời, còn biểu hiện khen thưởng tràn lan, khen thưởng cao hơn thành tích; chưa ưu tiên khen thưởng cho tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ... Những hạn chế trên phần nào đã làm giảm tác dụng, hiệu quả của phong trào Thi đua quyết thắng ở từng cơ quan, đơn vị và Lực lượng; đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục.

Trong thời gian tới, trước mắt là việc tổ chức đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất  2018 và tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2018), các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng lên một bước mới, đảm bảo thực chất, vững chắc, phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực tiễn tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng ở các đơn vị thời gian qua cho thấy, mọi thành công cũng như hạn chế của phong trào đều bắt nguồn từ nhận thức, nhận thức đúng thì hành động đúng, có hiệu quả tương ứng và ngược lại. Vì vậy, để phong trào Thi đua quyết thắng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về thi đua yêu nước và phong trào Thi đua quyết thắng.

Nội dung giáo dục tập trung làm rõ quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 9/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trong đó, chú trọng quán triệt tinh thần: “Mọi cán bộ, chiến sĩ đều thi đua, mọi nhiệm vụ đều có thi đua và đều có thành tích”. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục, cần xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, sức sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, sự phấn đấu bền bỉ, liên tục trong từng tập thể, cá nhân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các lĩnh vực hoạt động; đồng thời, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm trong tổ chức phong trào, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, hiệu quả công tác thấp, “bệnh thành tích” và các biểu hiện tiêu cực khác trong thi đua.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào Thi đua quyết thắng.

Cấp ủy các cấp phải coi tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động, tổ chức thực hiện chặt chẽ tất cả các khâu: giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng động cơ thi đua; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát động và duy trì phong trào; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tổng kết, khen thưởng,… theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sáng tạo; kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”…, tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân trong phong trào thi đua ở cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, hướng dẫn cơ quan chính trị; thực hiện tốt chức năng tư vấn của hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong tổ chức hoạt động phong trào thi đua.

Thứ ba, chú trọng đổi mới phương thức tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng phù hợp với yêu cầu mới.

Trước mỗi đợt thi đua, các đơn vị cần chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua; gắn thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Lực lượng. Đổi mới cách thức, biện pháp tổ chức phát động; đánh giá, chấm điểm thi đua khách quan, tránh phô trương, hình thức, đưa phong trào phát triển thực chất, liên tục, vững chắc, động viên được tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng “chính xác” những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị; phát hiện những cơ quan, đơn vị khó khăn, đạt hiệu quả thấp trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua để chỉ đạo khắc phục.

Thứ tư, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng.

Các cơ quan, đơn vị cần nhận thức việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, mà còn là biện pháp duy trì, nuôi dưỡng, phát triển phong trào, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho phong trào đi vào cuộc sống, thực sự trở thành động lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quy trình phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, cần tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến được tham gia giải quyết, thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng để mọi người cùng học tập, noi theo; đồng thời, phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi, động viên phấn đấu, rèn luyện, phát triển và trưởng thành của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng.

Thi đua là cơ sở để khen thưởng, khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích, cần phải gắn chặt thi đua với khen thưởng; đưa công tác khen thưởng vào nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, chính xác. Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng phải bám sát tiêu chuẩn, đúng hướng dẫn, quy định và kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua của từng tập thể, cá nhân; chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vụ đột xuất; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy; cứu hộ, cứu nạn, v.v. Để đề cao trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng, cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, đề xuất và bình xét khen thưởng; đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thi đua, khen thưởng phải được bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khắc phục mọi biểu hiện khen thưởng không đúng thành tích, không đúng người, đúng việc, tính giáo dục, thuyết phục thấp và những biểu hiện lệch lạc trong thi đua, khen thưởng.

Nhiệm vụ Cảnh sát biển trong tình hình mới rất nặng nề. Để đáp ứng yêu cầu đó, Cảnh sát biển Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, trong mọi lĩnh vực hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, tạo động lực to lớn thúc đẩy xây dựng Lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, để luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Thượng tá, ThS. Đặng Hồng Quân

Phó Trưởng phòng Tuyên huấn/ Cục Chính trị Cảnh sát biển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com