Hiệp đồng bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo

05/06/2023 04:29:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 05/6, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và BTL Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo đảm hậu cần cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đại tá Lê Thanh Hải - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Đại tá Phan Tiến Bảo - Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất công tác bảo đảm kịp thời, đầy đủ mọi mặt vật chất hậu cần tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và BTL Vùng 1 Hải quân khi có tình huống xảy ra, làm cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo hậu cần cấp dưới tổ chức triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Yêu cầu đặt ra là: Thực hiện nghiêm các quy định về bí mật quân sự; hiệp đồng cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm các bên liên quan; thực hiện đúng các quy định về công tác hiệp đồng bảo đảm. Theo đó, hai đơn vị hiệp đồng trên các nội dung về tổ chức chỉ huy bao gồm chỉ huy hậu cần khi chưa chuyển thuộc và khi chuyển thuộc xong; vị trí chỉ huy hậu cần Hải quân. Hai bên thực hiện theo nguyên tắc Vùng 1 Hải quân hiệp đồng với Vùng Cảnh sát biển 1 về bảo đảm hậu cần theo phạm vi đảm nhiệm và được phân công quản lý; hiệp đồng theo khu vực, nhiệm vụ, thời gian. Trong khu vực, lấy hành động của Vùng 1 Hải quân làm trung tâm hiệp đồng. Những nội dung chính trong công tác hiệp đồng bảo đảm về lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ; quy định về ký, tín, ám hiệu trong từng tình huống.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và BTL Vùng 1 Hải quân ký kết kế hoạch hiệp đồng.

Đây chính là cơ sở để BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và BTL Vùng 1 Hải quân căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của mình, tổ chức hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ, tích cực tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng tác chiến bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc./.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com