BTL Vùng Cảnh sát biển 2: Thực hiện 3 khâu đột phá trong phong trào Thi đua Quyết thắng

29/05/2017 01:55:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV (đột phá về tổ chức biên chế, đột phá về huấn luyện, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính) trong phong trào Thi đua Quyết thắng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng BTL Vùng CSB 2 vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là một cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng CSB 2 đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Thi đua Quyết thắng gắn sát với nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Một trong những nội dung, chỉ tiêu quan trọng của phong trào thi đua là phải tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá”.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị ngày càng cao, phức tạp, nặng nề, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng luôn xác định việc thực hiện “Ba khâu đột phá” là một trong những giải pháp căn bản, thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nghị quyết lãnh đạo năm, 6 tháng, quý của Đảng ủy Vùng được cụ thể hóa bằng những chủ trương biện pháp sát đúng; là nội dung thực hiện được xác định xuyên suốt trong các kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị; công tác quân sự, nghiệp vụ; hậu cần - kỹ thuật - tài chính và nhiệm vụ khác. Cấp ủy đảng, tổ chức chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, biện pháp thực hiện “Ba khâu đột phá” làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng toàn đơn vị nhận thức đầy đủ, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm đúng đắn, động cơ thi đua cao, phát huy công sức và trí tuệ thực hiện hiệu quả các nội dung đã xác định với nhiều biện pháp sát, đúng, phù hợp.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá” trong phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cụ thể hóa bằng phong trào thi đua “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong toàn BTL Vùng. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện 07 nội dung trọng điểm của BTL Vùng gồm: quản lý tư tưởng; rèn luyện phẩm chất; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chính quy; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội.


 Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2016 /BTL Vùng CSB 2 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn trên biển. (Ảnh: Nam Trung)


Thời gian qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn BTL Vùng đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, loại bỏ những tư tưởng, hành động lệch lạc; động viên, khích lệ mọi cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP vượt qua khó khăn, gian khổ để giành nhiều kết quả, thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả nổi bật đó là:
Trong nội dung đột phá về tổ chức, biên chế: Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế của Đảng ủy về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý, sử dụng QNCN, CNVQP nhiệm kỳ 2015-2020; chấp hành nghiêm các quyết định của trên về công tác cán bộ; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, QNCN nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời làm tốt công tác quản lý, sắp xếp, sử dụng đúng chức danh, ngành nghề đào tạo, đảm bảo tinh gọn, giúp cán bộ phát huy tốt trình độ, khả năng của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực chủ động thực hiện đề án xây dựng Lực lượng CSB theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”. Đã tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chức danh, quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức vụ sĩ quan CSB của các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định. Trong công tác tuyển quân, BTL Vùng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác thâm nhập địa bàn, xác minh ở các địa phương đảm bảo đúng tiêu chuẩn giao nhận quân. 100% công dân nhập ngũ đáp ứng đầy đủ về phẩm chất, đạo đức, trình độ, lai lịch chính trị rõ ràng, không để lọt những đối tượng không đủ tiêu chuẩn vào đơn vị. Bên cạnh đó, trong công tác tuyển dụng, chuyển chế độ cho các đối tượng luôn thực hiện công khai, dân chủ, công bằng và đúng thủ tục, nguyên tắc; quá trình thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện và khách quan. Đã huy động 27.015 ngày công bộ đội, hơn hai tỷ đồng để tu sửa doanh trại, cảnh quan môi trường, tham gia thi các chuyên ngành Hậu cần CSB lần thứ nhất đạt giải Nhì khối BTL Vùng. Hệ thống sở chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc, cầu cảng, thao trường huấn luyện...toàn đơn vị được đầu tư xây mới và sửa sang chính quy, khang trang, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo nên một diện mạo mới. Cơ sở vật chất, VKTBKT của tàu, xuồng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Thời gian qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 397-NQ/ĐU của Đảng ủy CSB về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; nghị quyết của Đảng ủy Vùng về công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”. Công tác huấn luyện của đơn vị đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; có chuyển biến cơ bản vững chắc và năm sau cao hơn năm trước. Nội dung phương pháp huấn luyện đã được đổi mới, đồng bộ và chuyên sâu, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong huấn luyện như: giáo án điện tử, mô hình học cụ trong huấn luyện quân sự; trình chiếu Powerpoint, quay phim, ghi hình mẫu trong giáo dục chính trị; thi đua thực hiện phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”, mô hình “Ngày Kỹ thuật Thanh niên tự quản”. Luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, A2, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ... không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển; tỷ lệ kiểm tra và xử lý đạt trên 80%. Kết hợp tuyên truyền, yêu cầu hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam bảo đảm đúng phương châm, đối sách. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ, chiến thuật với rèn luyện sức khỏe, kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ tàu, cán bộ kỹ thuật, cán bộ pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị tàu thuyền mới; thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày Kỹ thuật Thanh niên tự quản”. Bên cạnh đó, BTL Vùng còn tập trung huấn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển, đảo được phân công bằng biện pháp dân sự. Lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng CSB hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, quân số đạt trên 98,5%; trên 80% khá, giỏi. Tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển, cướp có vũ trang cùng với CSB Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. Huấn luyện vòng tổng hợp, bắn đạt thật 100% đạt yêu cầu (80% khá, giỏi). Huấn luyện nhân viên kỹ thuật trạm sửa chữa tàu thuyền, đã đưa tàu TT200 lên đà đốc sửa chữa tại đơn vị.
Thi đua đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tích cực. Trong đó tập trung xây dựng chính quy về: nền nếp học tập công tác, đăng ký mẫu biểu sổ sách, lễ tiết tác phong, doanh trại, cảnh quan môi trường, cơ sở hạ tầng, hệ thống bảng biểu, pa-nô áp phích tuyên truyền trong các đơn vị của BTL Vùng được triển khai thống nhất. Đã thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật của Quân đội và quy định của đơn vị. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của trên về nghiêm cấm đánh cờ bài ăn tiền, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi và vay nặng lãi không có khả năng chi trả. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế thống nhất để thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy cho hơn 2.000 lượt nhân dân các xã ven biển và ngư dân làm ăn trên biển, phát trên 1.500 tờ rơi. Hoạt động Tủ sách pháp luật được triển khai đầy đủ ở 100% cấp tàu và hải đội với hình thức, nội dung phong phú có tính giáo dục cao đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Để những kết quả đạt được từ việc thực hiện “Ba khâu đột phá” trong phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, vững chắc và phát triển, BTL Vùng CSB 2 xác định: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trong đó chú trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện “Ba khâu đột phá” trong phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện 07 nội dung trọng điểm của BTL Vùng về “quản lý tư tưởng; rèn luyện phẩm chất; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chính quy; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội”. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện “Ba khâu đột phá”; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền rộng rãi kết quả đạt được. Phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và vai trò xung kích của các tổ chức đoàn, hội, các đoàn viên thanh niên cùng toàn thể quân nhân trong đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời, khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trên từng nội dung cụ thể. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Với những nỗ lực, quyết tâm trong thời gian tới, tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 2 sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá”, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua trong năm 2017, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của đơn vị./.

Trung tá Trần Hồng Quế - Chủ nhiệm Chính trị/BTL Vùng Cảnh sát biển 2

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com