Công tác tuyển quân của Lực lượng Cảnh sát biển năm 2017: Nỗ lực vượt khó, đảm bảo chỉ tiêu

(Canhsatbien.vn) - Nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là khâu mang tính quyết định đến chất lượng đầu vào, một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nói chung, Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng. Thực hiện tốt công tác này là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng.
02/06/2017 01:49:00 AM Xem tiếp...

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật là một yêu cầu cấp thiết, có tính quyết định đến sự thành công của chủ trương hiện đại hóa LL CSB, đảm bảo cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài .
01/06/2017 11:05:00 AM Xem tiếp...

Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1

(Canhsatbien.vn) - Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) là một trong những yếu tố quan trọng, thường xuyên tác động sâu sắc đến quá trình huấn luyện cũng như chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện. Nhận thức rõ vai trò và yêu cầu đặt ra của công tác này, những năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chú trọng tiến hành đồng bộ, thường xuyên, có nội dung, biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ yêu cầu công tác HLCĐ của đơn vị.
30/05/2017 01:56:00 PM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 2: Thực hiện 3 khâu đột phá trong phong trào Thi đua Quyết thắng

(Canhsatbien.vn) - Quán triệt và thực hiện có hiệu quả “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ IV (đột phá về tổ chức biên chế, đột phá về huấn luyện, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính) trong phong trào Thi đua Quyết thắng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng BTL Vùng CSB 2 vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
29/05/2017 01:55:00 AM Xem tiếp...

Xây dựng chính quy ngành Hậu cần Cảnh sát biển năm 2017 và những năm tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Xây dựng chính quy ngành Hậu cần CSB thực chất là thực hiện thống nhất về tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần và hệ thống tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, nhân viên (CBNV) hậu cần theo quy định; thống nhất về trang thiết bị hậu cần, về lý luận, khoa học hậu cần, về phương hướng, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng CBNV hậu cần, về phương thức bảo đảm, về công tác quản lý hậu cần… trên cơ sơ hệ thống tiêu chuẩn chế độ và Điều lệ Công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.
07/02/2017 09:32:00 AM Xem tiếp...

Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

(Canhsatbien.vn) - Năm 2016, Lực lượng Cảnh sát biển được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt, toàn diện trên các mặt công tác. Những kết quả này đã phản ánh cụ thể tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của toàn Lực lượng.
19/12/2016 10:00:00 AM Xem tiếp...

Ngành Khoa học quân sự Cảnh sát biển: Vững tin trên con đường xây dựng và phát triển

(Canhsatbien.vn) - Hơn 2 năm nhìn lại kể từ buổi đầu vừa mới thành lập với nhiều khó khăn thách thức, đến nay ngành Khoa học quân sự của Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, đạt được nhiều thành tích và trở thành một đơn vị vững mạnh trong toàn Cục
30/08/2013 10:53:00 AM Xem tiếp...