Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung

08/09/2017 08:12:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển bốn tỉnh miền trung do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế quản lý.

Chuyên gia của Phòng phân tích độc chất môi trường (Viện Công nghệ môi trường) lấy mẫu nước tại vùng biển có mầu đỏ ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tháng 5-2016.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bảo đảm hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền trung (không khí chung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2019 với năm hợp phần. Cụ thể, hợp phần 1 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi tường biển tại tỉnh Hà Tĩnh; trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng trạm quan trắc cảnh báo môi trường Khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận (liền kề khuôn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp đất) gồm: Lắp đặt 1 trạm quan trắc môi trường tự động quan trắc môi trường nước biển và 1 trạm quan trắc môi trường không khí chung quanh.

Hợp phần 2, 3, 4 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Hợp phần 5 giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển bốn tỉnh miền trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ. Theo đó, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển gồm: Trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động liên tục trên địa bàn 4 tỉnh. Xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển bốn tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường năng lực trang thiết bị phân tích các chỉ tiêu cơ bản và đặc thù các thành phần trong môi trường không khí và nước; đầu tư lắp đặt hệ thống trang thiết bị kiểm soát đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn), các thiết bị quan trắc môi trường (trạm quan trắc tự động, thiết bị hiện trường, thiết bị phòng thí nghiệm) tại Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường). Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển miền tại bốn tỉnh trong vòng hai năm.

Theo Nhandan.com.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com