Phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng bảo đảm quân y phục vụ Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022

(Canhsatbien.vn) - Chiều 20/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng bảo đảm quân y phục vụ Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển và Đại tá Nguyễn Vân Giang – Phó Cục trưởng Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần đồng chủ trì Hội nghị.
28/11/2022 04:45:00 PM Xem tiếp...

Sơ duyệt kịch bản đêm giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”

(Canhsatbien.vn) - Chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Ban Tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 đã tổ chức buổi sơ duyệt (lần 1) kịch bản chương trình. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển dự và chỉ đạo buổi sơ duyệt.
26/11/2022 09:30:00 AM Xem tiếp...

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”

(Canhsatbien.vn) - Nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức thực hiện Chương trình, Cục Chính trị Cảnh sát biển đã ban hành Hướng dẫn số 10484/HD-CT ngày 19/10/2022 về công tác khen thưởng trong tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ Nhất năm 2022.
24/11/2022 10:18:00 AM Xem tiếp...

Đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức thành công Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”

(Canhsatbien.vn) - Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Lực lượng Cảnh sát biển. Việc tổ chức thành công chương trình này sẽ góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc chung tay giữ gìn vùng biển khu vực an ninh, an toàn, hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
22/11/2022 09:37:00 AM Xem tiếp...

“Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” - lan tỏa thông điệp “Hợp tác, phát triển và hội nhập”

(Canhsatbien.vn) - Việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” được tổ chức trong thời gian tới đây sẽ là một hoạt động nhằm cụ thể hóa công tác đối ngoại quốc phòng trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
22/11/2022 07:33:00 AM Xem tiếp...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn"

(Canhsatbien.vn) - Chiều 10/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.
10/11/2022 05:34:00 AM Xem tiếp...

Hội nghị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”

(Canhsatbien.vn) - Chiều 13/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.
14/09/2022 02:51:00 AM Xem tiếp...

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất

(Canhsatbien.vn) - Sáng 3/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
03/08/2022 03:29:00 AM Xem tiếp...

Cảnh sát biển Việt Nam đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực

(Canhsatbien.vn) - Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực, được sự nhất trí về chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực, ngày 08/3, BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị thảo luận về kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.
09/03/2022 07:37:00 AM Xem tiếp...